TABASALU PALLIKLUBI KUUMAKSU TASUMISE JUHEND

Spordiklubi õppeaasta 01.september – 31.mai.


Õppemaks

Treeningtasu korvpallis on Harku valla elanikele kelle eest klubi saab vallalt sporditegevuse toetust, 25 EURi kuus. Uutele tulijatele õppeaasta 1 treeningkuu tasuta.

Mitte Harku valla elanikel ja neil kelle vallapoolne toetus läheb mõnele teisele spordiklubile või kelle eest klubi ei saa mõnel muul põhjusel vallalt toetust on tasu 50 EURi kuus.

Treeningutega liitumiseks tuleb täita treeningutega liitumise avaldus läbi järgneva lingi https://app.sportlyzer.com/application/m3GGu?lang=est

Klubi esitab arve vastavalt õpilaste nimekirjale, üldjuhul jooksva kuu 15.kuupäeva seisuga.

Maksmise tähtajaks on arvel näidatud kuupäev.

Klubil on õigus arve väljastamise- ja maksetähtaegu muuta.

Õppeaasta alguses arvestatakse kõigile uutele õpilastele „vaikimisi“ kuutasu suuruseks valla toetusega ettenähtud summa. Kui on selgunud vallalt toetuse saavate laste nimekirjad, on Klubil õigus teha ümberarvestusi makstava kuutasu osas.

Kuutasu arveid väljastab automaatselt vastav tarkvara, mõned mailiteenuse pakkujad võivad antud e-kirja rämpsposti folderisse läkitada. Seega tasuks arve maksjal arve mitte saamisel ka seda folderit vaadata ning võimalusel oma mailikonto seadeid muuta, et antud arve ikkagi õigesse folderisse saabuks.

Erandjuhud, kuumaksu soodustused/vabastused.

Klubi võtab vastu kirjalikke avaldusi kuumaksust osalise või täieliku vabastuse kohta, kus on märgitud soodustus taotlemise põhjus.

Avalduse vaatab üle klubi juhatus ja teeb otsuse iga avalduse kohta eraldi.

Majanduslikel, tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel on kirjaliku taotluse alusel võimalik taotleda, kas osalist ( näiteks 25% või 50%) või täielikku kuutasu vabastust, kas teatud perioodiks või kogu hooajaks.

Reeglina tuleb vastav taolus esitada soodustuse saamise perioodile eelnevalt ning tagantjärgi esitatud taotlusi ei ole klubi kohustatud läbi vaatama.

Üldist.

Esitades avalduse treeningutega liitumiseks hooaja keskel, kuulub tasumisele treeningute alustamise jooksva kuu kuutasu.

Esitades avalduse treeningutega liitumiseks peale 25-nendat kuupäeva, kuulub tasumisele järgneva kuu kuutasu.

Treeningutelt lahkudes kuulub tasumisele jooksva kuu (avalduse esitamise kuu) kuutasu.

Kuutasu peatamise (näiteks: treeningutelt lahkumine) aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus!

Õppemaks on püsimaks (kohatasu), mida tasutakse ka treeningutelt puudumise korral.

„Treeningu põhist“ arveldamist ei toimu.

Soovitud perioodi Õppemaksu arve puudumise või mittekorrektse arve puhul, kohustub lapsevanem kontakteeruma Klubiga arve väljastamiseks või teavitama Klubi veast.

Maksetähtaja ületades on Klubil õigus, kuid mitte kohustus lugeda arve korrektseks.

Klubil on õigus arvete väljastamise ja saatmise kuupäevi muuta ja esitada puuduolevaid arveid tagantjärgi.